คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจ GECC กปภ.สาขาชุมแพ จ.ขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจ GECC กปภ.สาขาชุมแพ จ.ขอนแก่น


คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจ GECC กปภ.สาขาชุมแพ จ.ขอนแก่น

          เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ นำโดย นายอมรเกียรติ โนนทนวงษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ (ประธานอนุกรรมการ) และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ ๕ เข้าตรวจประเมินการยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) มุ่งเน้นด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำ และประชาชน สร้างความประทับใจ สะดวก และเข้าถึงง่าย โดยพิจารณาจากความพร้อม ความชัดเจน ของอาคารสถานที่ และจุดบริการต่างๆ ตลอดจนเอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วย นางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำทีมเข้าร่วมสนับสนุน กปภ.สาขา ในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่

เลื่อนขึ้นข้างบน