กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)จัดกิจกรรม Big cleaning day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)จัดกิจกรรม Big cleaning day


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)จัดกิจกรรม Big cleaning day

(วันนี้) วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) นำโดยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบสำนักงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน และเกิดความสะอาด สะดวกเรียบร้อยในการทำงาน สร้างสุขลักษณะที่ดีต่อพนักงาน และยังช่วยส่งเสริมการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจต่อลูกค้าอีกด้วย งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน