กปภ.สาขาอู่ทอง ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านระบบผลิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอู่ทอง ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านระบบผลิต


กปภ.สาขาอู่ทอง ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านระบบผลิต

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กปภ.สาขาอู่ทองร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย กปภ.สาขาสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช สาขาศรีประจันต์ และสาขาด่านช้าง นำพนักงานไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบผลิต ณ โรงผลิตน้ำบางเลน บมจ.ทีทีดับบลิว โดยเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันทักษะในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานของกปภ. ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน