ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขามุกดาหาร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขามุกดาหาร


ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขามุกดาหาร

ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขามุกดาหาร

            เมื่อวันที่ ๒๓ –๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร  ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับพร้อมรับมอบนโยบาย ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าการ พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานให้ท่านผู้ว่าการได้รับทราบ จากนั้น ผู้ว่าการ กปภ.ได้มอบนโยบายพร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป จากนั้น ในช่วงบ่าย ผู้ว่าการ กปภ.และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย กปภ.สาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี  นายอำพล  สุดนิคม  ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรค์ จากนั้น ผู้ว่าการ กปภ.ได้มอบนโยบายการดำเนินงานในด้านการลงทุน การให้บริการประชาชน  และการดำเนินงานตามแผนให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงได้ลงพื้นที่ เยี่ยมชมสถานีผลิตน้ำ แม่ข่ายมุกดาหารพร้อมมอบนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ซึ่ง ผู้จัดการ และคณะ ได้รับฟังนโยบายพร้อมเตรียมนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน