กปภ.สาขาพัทยา(พ) ปลูกต้นไม้เนื่องใน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา(พ) ปลูกต้นไม้เนื่องใน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒


กปภ.สาขาพัทยา(พ) ปลูกต้นไม้เนื่องใน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงาน กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๒ โดยปลูกต้นไม้มงคล (ต้นรวงผึ้ง) อันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒และต้นประดู่ ต้นไม้ประจำจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติอีกด้วย

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน