กปภ.สาขาพนัสนิคม สนับสนุนน้ำดื่ม ร่วมงานส่งมอบบ้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม สนับสนุนน้ำดื่ม ร่วมงานส่งมอบบ้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส


กปภ.สาขาพนัสนิคม สนับสนุนน้ำดื่ม ร่วมงานส่งมอบบ้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 กปภ.สาขาพนัสนิคม โดยนายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 180 ขวด เพื่อนำไปแจกประชาชนที่มาร่วมงาน ให้กับกองพันส่งกำลังและบริการที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 งานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 1 โดยมีการส่งมอบบ้านให้กับ นายกาเซ็ม เบ็นเดน บ้านเลขที่ 27 ม.5 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน