กปภ.สาขาพัทยา (พ) เร่งเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ เดินหน้าเข้าพบผู้บริหารบริษัทดุสิต กรุ๊ป เพื่อเตรียมรับโอนหมู่บ้านดุสิต ๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) เร่งเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ เดินหน้าเข้าพบผู้บริหารบริษัทดุสิต กรุ๊ป เพื่อเตรียมรับโอนหมู่บ้านดุสิต ๑


กปภ.สาขาพัทยา (พ) เร่งเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ เดินหน้าเข้าพบผู้บริหารบริษัทดุสิต กรุ๊ป เพื่อเตรียมรับโอนหมู่บ้านดุสิต ๑

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา และผู้เกี่ยวข้อง เร่งเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ ตามนโยบายผู้ว่าการ กปภ. โดยเข้าพบผู้บริหารบริษัทดุสิต กรุ๊ป เพื่อหารือเรื่องเตรียมรับโอนหมู่บ้านดุสิต ๑ และเมื่อดำเนินการรับโอนประปาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นประมาณ ๑๐๘ ราย

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน