กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ร่วมกิจกรรม กปภ.รักษ์ชุมชน สร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ร่วมกิจกรรม กปภ.รักษ์ชุมชน สร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล


กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ร่วมกิจกรรม กปภ.รักษ์ชุมชน สร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล

ในวันนี้ วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรม "วางซั้งกอสร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล" ณ พื้นที่ชุมชนเก้าเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดกิจกรรม โดย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 สงขลา นำโดย นายสฤษฏ์ อสนีจารึจิต ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ร่วมกับ ผู้จัดการ และพนักงาน กปภ.สาขาในสังกัด กลุ่มผู้แทนชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์ เซ็นทรัลกรุ๊ป และเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ภายในกิจกรรม มีการร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเดินทางขึ้นเรือไปวางซั้งกอสร้างบ้านให้ปลา ณ บริเวณ หาดชลาทัศน์ แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ มีการมอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมแก่ผู้แทนชุมชนอีกด้วย การจัดกิจกรรม "วางซั้งกอสร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล" เป็นหนึ่งในกิจกรรม โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึก และตระหนักรู้รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ร่วมทั้งสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน