กปภ.สาขาสวรรคโลก เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสวรรคโลก เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ


กปภ.สาขาสวรรคโลก เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.00 น. กปภ.สาขาสวรรคโลก  โดยนายนฤพนธ์  ไทยกล้า  ผู้จัดการ  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ ณ สวนหลวงพระร่วงเฉลิม (หนองสระบัวทุ่งแม่ระวิง) ต.ป่ากุมเกาะ  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  ในการนี้ กปภ.สาขาสวรรคโลก ได้สนับสนุน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 300 ขวด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน