กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 3/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 3/2562


กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 3/2562

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายสุธี มาลีศรี  ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ประกอบด้วย งานน้ำสูญเสีย, งานมาตรวัดน้ำ, งานแผนที่แนวท่อ (GIS) และงานลูกค้าสัมพันธ์  ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/2562 พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานไตรมาส 3/2562 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10   

          ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่ายได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนโครงการต่างๆ และการจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งมอบแนวทางปฏิบัติงานไตรมาส 3ปีงบประมาณ 2562 เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาตร์ของ กปภ. ช่วงท้าย ผอ.กองระบบจำหน่ายได้เน้นย้ำนโยบาย PWA 4.0 ซึ่ง กปภ. ได้มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิตอล โดยพัฒนาทุกส่วนในองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย

          จากนั้น ผอ.กองระบบจำหน่ายได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายปกร พิทักษ์เดชะ วิศกร 7 งานน้ำสูญเสีย พนักงานในสังกัดงานน้ำสูญเสียเดิม ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานแหล่งน้ำ สังกัดกองแผนและวิชาการ พร้อมกันนี้ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายธาดา กัดมั่น วิศวกร 6 และนายพิสิทธิ์ จันทลัย นายช่างโยธา 5 สังกัดงานน้ำสูญเสีย ที่พนักงานในสังกัดกองระบบจำหน่ายร่วมโหวตให้คะแนนเป็นดาวเด่นประจำไตมาสนี้อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน