กปภ.สาขาชัยภูมิ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชัยภูมิ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ"


กปภ.สาขาชัยภูมิ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

          เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ที่จัดขึ้น ณ บริเวณรอบบึงเปลือย ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า, วัดทักษิณ ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ และบ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า หนึ่งหมื่นคน

เลื่อนขึ้นข้างบน