กปภ.สาขาพนมทวน เข้าร่วมปลูกต้นไม้โครงการ “แปลงสาธิตพันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมทวน เข้าร่วมปลูกต้นไม้โครงการ “แปลงสาธิตพันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”


กปภ.สาขาพนมทวน เข้าร่วมปลูกต้นไม้โครงการ “แปลงสาธิตพันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 กปภ.สาขาพนมทวน โดยนางสาวจงกล เห็นประเสริฐ ผจก. มอบหมายให้ หัวหน้างาน และพนักงาน เข้าร่วมปลูกต้นไม้โครงการ "แปลงสาธิตพันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์พืชหายากรวมถึงพันธุ์พืชสร้างรายได้ให้กับชุมชน พร้อมนี้ได้ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 150 ขวด เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาร่วมโครงการ ณ ศูนย์ กศน. อำเภอพนมทวน

เลื่อนขึ้นข้างบน