กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมล้างถังใสน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม แม่ข่ายปราณบุรี ตามแผนประจำปี 2562 ในแนวโครงการจัดการน้ำสะอาด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมล้างถังใสน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม แม่ข่ายปราณบุรี ตามแผนประจำปี 2562 ในแนวโครงการจัดการน้ำสะอาด


กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมล้างถังใสน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม แม่ข่ายปราณบุรี ตามแผนประจำปี 2562 ในแนวโครงการจัดการน้ำสะอาด

กปภ.สาขาปราณบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562  นำโดยนายพุฒิพัฒน์  ธีรเวทย์วิกุล  ผจก.กปภ.สาขาปราณบุรี พร้อมด้วย นายยุทธนา ต๊ะปินตา ผช.ผจก.กปภ.สาขาปราณบุรี หมอบหมายให้

หนง.ผลิต นายปราโมทย์ ล้วนเล็ก และพนักงานในสังกัด ร่วมกันล้างถังใสน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม แม่ข่ายปราณบุรี ตามแผนประจำปี 2562 ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ

ผู้ใช้น้ำ ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานที่ กปภ.กำหนด

เลื่อนขึ้นข้างบน