กปภ.สาขาจันทบุรี เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


กปภ.สาขาจันทบุรี เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๒  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี  นำโดย นายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี  ,นางจิรวัลย์  เทียมมีเชาว์  หัวหน้างานอำนวยการ  พร้อมด้วย พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช ชมการแสดงจากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราขพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน