การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

เมื่อวันที่ 22 ..62 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการฯ นายบุญเอก บุญราศรี หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมรับชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันแรกของจังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน