กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม


กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 กปภ.สาขาพนัสนิคม โดยนายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อนำน้ำดื่มไปแจกให้กับเกษตรกรและผู้มาร่วมงานโครงการดังกล่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน