การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี สาขาจันทบุรี ร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี สาขาจันทบุรี ร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี สาขาจันทบุรี ร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี นำโดย นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้างาน เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฯ

เลื่อนขึ้นข้างบน