กปภ.สาขากำแพงเพชร ร่วมแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้กับเจ้าหน้าที่ อปท. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร ร่วมแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้กับเจ้าหน้าที่ อปท.


กปภ.สาขากำแพงเพชร ร่วมแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้กับเจ้าหน้าที่ อปท.

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร นำโดยนายอภิปราย อรรคสูรย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร มอบหมายให้นายทรงกลด ปัญญา หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2562 ผ่านโครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

ทั้งนี้ได้ให้ควมรู้เรื่องการบริหารจัดการคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน, การจัดทำแผนการดูแล และการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวนกว่า 30 คน สำหรับการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างฐานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

เลื่อนขึ้นข้างบน