กปภ.สาขากำแพงเพชร ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร นำรถออกแจกน้ำประปาแก้ปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร นำรถออกแจกน้ำประปาแก้ปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน


กปภ.สาขากำแพงเพชร ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร นำรถออกแจกน้ำประปาแก้ปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน

กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายอภิปราย อรรคสูรย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ได้ประสานขอความร่วมมือกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร นำรถออกแจกน้ำประปาแก้ปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หลังได้รับแจ้งน้ำไหลอ่อน - ไม่ไหล ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน