กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดสำนักงาน มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดสำนักงาน มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ


กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดสำนักงาน มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ

เมื่อเวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา นายอภิปราย อรรคสูรย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขากำแพงเพชร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส เพื่อเตรียมเข้ารับการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ด้วยการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้มีเป็นความระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม น่าอยู่ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานอีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมภายในองค์กร สานสัมพันธ์สร้างความสามัคคี ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร

เลื่อนขึ้นข้างบน