การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า จัดประชุม งานจัดเก็บรายได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า จัดประชุม งานจัดเก็บรายได้


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า จัดประชุม งานจัดเก็บรายได้

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยนายนิกร หมวกสีปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า พร้อมด้วยหัวหน้างานจัดเก็บรายได้  พนักงานและลูกจ้าง เข้าประชุมด้านงานจัดเก็บรายได้ การปฎิบัติงานต่างๆ ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งการหาแนวทาง

การปฎิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการลดปัญหาการร้องเรียนที่จะสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีแก่องค์กร อีกทั้งยังหาแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน