กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training ซ้อมกระบวนการบันทึกมาตรวัดน้ำและจัดทำรายงานข้อมูลมาตรวัดน้ำประจำเดือน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้รับชำระค่าน้ำประปาเกินคงค้างฯวันพฤหัสบดี ที่ 23 พ.ค. 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training ซ้อมกระบวนการบันทึกมาตรวัดน้ำและจัดทำรายงานข้อมูลมาตรวัดน้ำประจำเดือน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้รับชำระค่าน้ำประปาเกินคงค้างฯวันพฤหัสบดี ที่ 23 พ.ค. 2562


กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training ซ้อมกระบวนการบันทึกมาตรวัดน้ำและจัดทำรายงานข้อมูลมาตรวัดน้ำประจำเดือน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้รับชำระค่าน้ำประปาเกินคงค้างฯวันพฤหัสบดี ที่ 23 พ.ค. 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พ.ค. 2562 นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดงานอำนวยการ,งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the job training : OJT) ประจำปี 2562 โดยมี นางทิวาพร โตสุขโขบุญปัญญา ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยทีมงานจาก กปภ.ข.3 มาเป็นวิทยากรและให้ความรู้ เพื่อซักซ้อมกระบวนการบันทึกมาตรวัดน้ำและจัดทำรายงานข้อมูลมาตรวัดน้ำประจำเดือน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้รับชำระค่าน้ำประปาเกินคงค้างก่อนใช้ระบบ CIS เป็นรายได้และติดตามหนี้ค่าน้ำค้างชำระ 2-10 ปี ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาท่ามะกา

เลื่อนขึ้นข้างบน