กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2562


กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2562

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก นำโดยนายธีระวัฒน์ ด้วงทอง ผู้จัดการ กปภ.สาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (ครั้งที่ 8/2562) เพื่อร่วมพบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็น ร่วมประชุมคณะทำงาน GECC ติดตามการมอบหมายงานให้คณะทำงานดำเนินการ GECC ตามที่แต่งตั้งคณะทำงานไว้ พร้อมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ GECC ในแต่ละงาน กำหนดรูปแบบต่าง ๆ ในส่วนของงานผลิตให้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำช่วงเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูฝน งานบริการฯการรับแจ้งท่อแตกท่อรั่วน้ำไหลให้งานบริการฯมอบหมายต้องรีบแจ้งประสานผู้เกี่ยวข้องในทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน