กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 3/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 3/2562


กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก นำโดยนายธีระวัฒน์ ด้วงทอง ผู้จัดการ กปภ.สาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกพบปะและให้บริการลูกค้าในกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 3/2562" ณ หมู่ 1 .วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (หน่วยบริการพรหมพิราม)เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบประปาเบื้องต้น และการใช้น้ำอย่างถูกวิธี พร้อมให้บริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และประชาสัมพันธ์ลดค่าติดตั้งประปา 15% สำหรับผู้ยื่นคำขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 "      (**เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนไม่เกิน 10เมตร **) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งมีการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณน้ำประปาในพื้นที่และการให้บริการของพนักงานการประปา เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.แก่ผู้ใช้น้ำเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจ และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ผู้ใช้น้ำกับ กปภ.ได้อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน