กปภ.สาขาลำปาง ร่วมการดำเนินโครงการ “ จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง ร่วมการดำเนินโครงการ “ จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ”


กปภ.สาขาลำปาง  ร่วมการดำเนินโครงการ “ จังหวัดลำปางเคลื่อนที่  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ”

                      เมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๒   เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายอนุชา    ศิริบวรเดช    ผจก.กปภ.สาขาลำปาง  มอบหมายให้    นายจักรพงษ์  เมืองมา  หัวหน้างานผลิต    พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ร่วมกันแจกน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน   ๓๐๐   ขวด    ให้แก่    ข้าราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   นักเรียน   นักศึกษา   และประชาชน  ที่มาร่วมโครงการ   "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒"  ณ  โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์   หมู่ที่  ๕   ตำบลนาสัก  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  

          นางสลิลทิพย์  สุนทะโรจน์    ภาพ:ข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน