เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562


เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง นำโดยนางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีชองชาติ พ.ศ.2562 พร้อมร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม ณ บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน