กปภ.สาขาชลบุรี (พ) สนับสนุนน้ำดื่ม งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ จ.ชลบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) สนับสนุนน้ำดื่ม งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ จ.ชลบุรี


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) สนับสนุนน้ำดื่ม งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ จ.ชลบุรี

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้ นายชาญชัย หวังกิจวรกานต์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด สนับสนุนน้ำดื่ม ๒,๕๐๐ ขวด แด่สำนักงานจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดชลบุรี ที่จัดขึ้นบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

โทรศัพท์. -๓๘๒๗-๔๘๖๕-๖ ต่อ ๑๐๙ 

เลื่อนขึ้นข้างบน