กปภ.สาขาอ้อมน้อย เข้าร่วมประชุมแผนงานการตรวจหาการรั่วไหลของระบบท่อจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้บริโภค (LDN) ครั้งที่ 1/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย เข้าร่วมประชุมแผนงานการตรวจหาการรั่วไหลของระบบท่อจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้บริโภค (LDN) ครั้งที่ 1/2562


กปภ.สาขาอ้อมน้อย เข้าร่วมประชุมแผนงานการตรวจหาการรั่วไหลของระบบท่อจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้บริโภค (LDN) ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายสะอาด จงดี ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย มอบหมายให้ นายสุธี แสงเจือ ผช.ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมแผนงานการตรวจหาการรั่วไหลของระบบท่อจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้บริโภค (LDN) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาสามพราน

เลื่อนขึ้นข้างบน