วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 กปภ.สาขาหนองไ่ผ่ ร่วมออกหน่วยบริการ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 กปภ.สาขาหนองไ่ผ่ ร่วมออกหน่วยบริการ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่


วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 กปภ.สาขาหนองไ่ผ่ ร่วมออกหน่วยบริการ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นำทึมโดย นายนัทธดนัย จูอี้ หัวหน้างาน 7 งานบริการ ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วม ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดบ้านโภชน์ หมู่ 11 . บ้านโภชน์ . หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ โดยนำน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด พร้อมของชำร่วย ไปแจกให้กับประชาชนและข้าราชการที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

เลื่อนขึ้นข้างบน