กปภ.สาขากันตัง เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากันตัง เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง


กปภ.สาขากันตัง เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 กปภ.สาขากันตังร่วมกับอำเภอกันตัง นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม.. เคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

เลื่อนขึ้นข้างบน