กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๒กองเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสาวฐิติพรรณ พนมไชยสว่าง ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานที่ผ่านมาของหน่วยงาน การปรับปรุงระบบและพัฒนาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ กปภ.สาขา สามารถดำเนินงาน และนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน