การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุตราสัญลักษณ์ กปภ.


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุตราสัญลักษณ์ กปภ.

นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  พร้อมด้วย นางสาวราตรี ศรีศิริเล็ก หัวหน้างานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. บริเวณ อาคารเอนกประสงค์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวดให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน