กปภ.สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่ม พิธีโครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่ม พิธีโครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


กปภ.สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่ม พิธีโครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     เมื่อวันที่​16 พ.ค. 2562​นายปราโมทย์​ฉันทะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค​สาขาบ้านบึง มอบหมายให้ นางสายฝน​เนื่องจำนงค์ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600ขวด ให้กับอำเภอบ้านบึง สำหรับบริการประชาชนที่เข้ามาร่วมงานพิธีฯ ณ พุทธมณฑลชลบุรี บ้านหมื่นจิตร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อถวายสักการบูชาในพระรัตนตรัย และ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน