กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ

     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ), นายอนันต์ เรศจะโปะ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) พร้อมด้วย หัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการฯ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด ประชุมร่วมกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู (UU) หารือเรื่องการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ การวางแผนระบายตะกอน เพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จากนั้นได้ลงพื้นที่บริเวณ ตำบลบางทราย และตำบลนาป่า เพื่อพบปะพูดคุยกับลูกค้า พร้อมระบายตะกอนบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน