กปภ.สาขาเพชรบุรี ดำเนินงานโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเพชรบุรี ดำเนินงานโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2562


กปภ.สาขาเพชรบุรี ดำเนินงานโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2562

นายประสิทธิ์  เพริดพริ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  พร้อมด้วย นายสุชาติ สุดเสนาะ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฯ หัวหน้างานและพนักงาน ร่วมดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน  เติมใจให้กันครั้งที่  5/2562  บริเวณ  วัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16  พฤษภาคม  2562  เวลา  09.00 น. - 12.00 น. ที่ผ่านมา  โดยร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ออกหน่วยบริการโครงการ " เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน  ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  "  ประจำปี 2562  เพื่อให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด  แจกเอกสารแผ่นพับของ กปภ. และให้คำแนะนำการดูแลอุปกรณ์ระบบประปาภายในบ้านตลอดจนการประชาสัมพันธ์โครงการของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน