การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญงานอำนวยการ ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ (On Stop Service) ณ.เทศบาลตำบลหนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญงานอำนวยการ ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ (On Stop Service) ณ.เทศบาลตำบลหนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญงานอำนวยการ ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ (On Stop Service) ณ.เทศบาลตำบลหนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

.เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผจก.กปภ.สาขาเลาขวัญ มอบหมายงานผลิต นำโดย นายวินัย ไผ่ทอง และพนักงานในสังกัดงานผลิต ทำความสะอาดและตัดหญ้า บริเวณโดยรอบสถานีโรงผลิตน้ำสถานีจ่ายน้ำหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เพื่อให้เป็นไปแผนการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) ตามแผนประจำปี2562

เลื่อนขึ้นข้างบน