กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562


กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน