ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562


ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

เมื่อวันวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง โดยสมชาย  ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง     พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด   ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562     ณ พื้นที่บริเวณสำนักงาน ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เลื่อนขึ้นข้างบน