"โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

"โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง


"โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง โดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง   
มอบหมายให้ นายชวลิต ชมนาวัง หัวหน้างานอำนวยการ ออก "โครงการเติมใจให้กัน" รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ณ จุดรับบริการสวนพระไกร​  (หน่วยบริการ) เกษตรสมบูรณ์ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

เลื่อนขึ้นข้างบน