กปภ.สาขาลำปาง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒


กปภ.สาขาลำปาง   จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ.๒๕๖๒

            เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๒  นำโดยนายอนุชา  ศิริบวรเดช   ผจก.กปภ.สาขาลำปาง  นายคมสัน  สัมมา   ผู้ช่วยผู้จัดการฯ   พร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงานและลูกจ้างในสังกัด     ร่วมกับประชาชนอำเภอแม่เมาะปลูกต้นไม้     ภายใต้กิจกรรม   วันต้นไม้ประจำปีของชาติ     พ.ศ.  ๒๕๖๒    เวลา    ๑๓.๓๐ น.     ณ  บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง   และบริเวณข้างทางสาธารณะหน้าหน่วยบริการแม่เมาะ  อำเภอแม่เมาะ   จังหวัดลำปาง

นางสลิลทิพย์  สุนทะโรจน์  ภาพ:ข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน