กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อกิจกรรม "โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ณ สระน้ำหนองราโพ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน