กปภ.สาขาพังงาและสาขาภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมจากเทศบาลนครนครราชสีมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพังงาและสาขาภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมจากเทศบาลนครนครราชสีมา


กปภ.สาขาพังงาและสาขาภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมจากเทศบาลนครนครราชสีมา

นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา และนายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายพังงาและการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 และ 18 พฤษภาคม 2562 เพื่อศึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการสร้างความสามารถในการทำงานของบุคลากรอย่างยั่งยืน

เลื่อนขึ้นข้างบน