กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์


กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 กปภ.สาขาพนัสนิคม โดยนายสมนึก สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์การทำเกษตรผสมผสาน บ้านนายละมัย เณรแพง) หมู่ที่ 10 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เพื่อนำน้ำดื่มไปแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมโครงการดังกล่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน