การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น(ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น(ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น(ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น(ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ "ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562   
     (วันนี้) วันที่ 18 พฤษภาคม  2562 เวลา 08.00 น.  โดยนายจักรพงศ์  คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 มอบหมายให้นายยุทธศักดิ์  เเพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ "ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562                                         
      ทั้งนี้ นายสัญญลักษณ์ เบ้าดี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น (ชั้นพิเศษ) กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เเละ ร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมผู้บริหาร เเละพนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 /หัวหน้างาน เเละพนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น(ชั้นพิเศษ) ณ สถานีจ่ายน้ำหนองเเวงเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนเเก่น

เลื่อนขึ้นข้างบน