รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) พบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญเข้าร่วมกิจกรรม 40th PWA mini marathon 2019 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) พบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญเข้าร่วมกิจกรรม 40th PWA mini marathon 2019


รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) พบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญเข้าร่วมกิจกรรม 40th PWA mini marathon 2019

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖และผู้อำนวยการกองในสังกัด เข้าพบ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 40th PWA mini marathon 2019 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ กิจกรรม 40th PWA mini marathon 2019  จัดขึ้นเนื่องในโอกาสการประปาส่วนภูมิภาคครบรอบ ๔๐ ปี ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล โดยรายได้หลังจากการหักค่าใช้จ่าย จะนำไปซื้อตู้ทำน้ำเย็น มอบให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น

เลื่อนขึ้นข้างบน