รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖


รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จากนั้น ได้เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย คณะผู้บริหาร และหัวหน้างานในสังกัด ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

เลื่อนขึ้นข้างบน