กปภ.สาขาท่ามะกา ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปา เดือนพฤษภาคม 2562 ผู้ใช้น้ำในเขตอำเภอท่าม่วง ณ ห้องสำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 และ 15 พฤษภาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปา เดือนพฤษภาคม 2562 ผู้ใช้น้ำในเขตอำเภอท่าม่วง ณ ห้องสำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 และ 15 พฤษภาคม 2562


กปภ.สาขาท่ามะกา ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปา เดือนพฤษภาคม  2562 ผู้ใช้น้ำในเขตอำเภอท่าม่วง ณ ห้องสำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 และ 15 พฤษภาคม 2562

นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการและบุคลากรในสังกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา เดือนพฤษภาคม  2562 ผู้ใช้น้ำในเขตอำเภอท่าม่วง ณ ห้องสำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 และ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00– 13.00 น. (ไม่พักเที่ยง) ตามแผนงานประจำเดือน เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ต่างอำเภอ ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกลดค่าติดตั้งประปา 15% 

เลื่อนขึ้นข้างบน