สนับสนุนน้ำดื่ม งานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ร.10 ณ วัด เหล่าอ้อย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สนับสนุนน้ำดื่ม งานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ร.10 ณ วัด เหล่าอ้อย


สนับสนุนน้ำดื่ม งานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ร.10 ณ วัด เหล่าอ้อย

กปภ.สาขาอรัญประเทศ โดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและ ลูกจ้างในสังกัด ได้เข้าร่วมปลงผม และบรรพชาอุปสมบท 
ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาส มหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษก ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ วันเหล่าอ้อย ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน