การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เพื่อถ่ายทอดนโยบายต่างๆ ของ กปภ. ในเรื่องผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3/2562 การติดตามหนี้ค้างชำระ ,การติดตามแผนศูนย์ราชการสะดวก (GECC) , โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) , ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานและพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญญาและอุปสรรคในการทำงานของแต่ละสายงานให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์

เลื่อนขึ้นข้างบน