กปภ.สาขาวัฒนานคร ได้จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 7/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร ได้จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 7/2562


กปภ.สาขาวัฒนานคร ได้จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 7/2562

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร นำโดย นายกำธร ปันนะระศรี ผจก.กปภ. พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 7/2562  โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆของแต่ละสายงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน